Zavedení Teorie omezení

Projekt zavedení Teorie omezení do podnikové praxe doporučujeme zahájit dle metody 4x2.

Co je 4x2 metoda:
 
 • Příležitost, jak rozšířit své obzory a vzdělání ve všech oblastech fungování firmy!
 • Příležitost, jak na celé úrovni firmy dosáhnout shody na klíčovém problému, který brání Vaší firmě vydělávat více peněz!
 • Příležitost, jak nalézt efektivní řešení tohoto problému!
 • Příležitost, jak ověřit, že dané řešení opravdu funguje!
 • Příležitost, jak sestavit podrobný plán implementace změny, která zajistí dosažení řešení problému!
 • Příležitost, jak zasadit Vaší konkurenci klíčový úder!
 • Příležitost, jak zvýšit výkonnost celé firmy!

 

Jak probíhá 4x2

4x2 se skládá ze čtyř dvoudenních workshopů, kterého se zúčastní klíčoví pracovníci všech funkčních oblastí firmy a také opinion leadři Vaší firmy.
 

1. 2 dny – Účastníci získají vzdělání v oblasti teorie omezení (Theory of Constraints – TOC)   a budou jej umět aplikovat v praxi.

 • Vysvětlení základních principů a logiky, na které je TOC postavena.
 • Představení postupů pro řízení v jednotlivých oblastech podle TOC – řízení výroby, projektový management, řízení distribuce, finance.
 • Celé dvoudenní vzdělávání je založeno na interaktivní formě, kdy jsou na široké škále příkladů ověřovány „vyučované“ postupy.


2. 2 dny – Účastníci získají vzdělání v oblasti využití kauzální logiky (vazba příčina – následek) a dokáží tak s naší pomocí odhalit klíčový problém celé firmy.

 • Vysvětlení kauzální logiky a tvorby stromu současné reality (nástroj pro odhalování klíčových problémů, které jsou společným kořenem mnoha nežádoucích efektů).
 • Skupinová tvorba stromu současné reality pro Vaši firmu, za účelem nalezení klíčového problému a shody na něm.


3. 2 dny – Účastníci se naučí hledat takové řešení problému, které není založeno na kompromisu, ale na 100 % dosažení přínosu. S naší pomocí nalezenou toto řešení i pro Vaši firmu a ověří dopady tohoto řešení.

 • Vysvětlení tvorby stromu konfliktu a jeho využití pro nalezení takového řešení, které eliminuje klíčový problém firmy
 • Vysvětlení tvorby stromu budoucí reality a ověření funkčnosti navrženého řešení.

4. 2 dny – Účastníci získají vzdělávání v oblasti tvorby plánu realizace změny a s naší pomocí sestaví takovýto plán i pro Vaši firmu.

 • Vysvětlení tvorby stromu předpokladů a stromu přechodu a jejich využití pro sestavení plánu realizace změny.


Absolvováním semináře získáte:

 • Vyškolený střední management, který bude schopen řešit problémy jiným a efektivnějším způsobem.
 • Dosažení shody všech Vašich zaměstnanců na klíčovém problému, který brání Vaší firmě ve větší výkonnosti
 • Návrh opatření, jak klíčový problém odstranit a jak nárůst výkonností Vaší firmy zrealizovat.

Chci si stáhnou informační materiál k tématu.

 

Chcete vědět víc? Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti a vědomosti v oblasti Teorie omezení.

Kontaktujte nás.