METMO úspěšně implementovalo Dynamics 365 for Operations jako jedno z prvních v České republice

Situace

Společnost Metmo zahájila svoji aktivní činnost v únoru 2018. Protože nedisponovala žádným informačním systémem, byla nucena učinit rychlá rozhodnutí, která by zajistila jednotnou datovou platformu pro podporu svých firemních procesů. Základní oblastí podnikání je výroba a proto se rozhodla oslovit v rámci výběrového řízení několik společností, které dodávají informační systémy pro řízení výroby na různých platformách.

Implementace

Jedním z ERP systémů, který byl do výběrového řízení zahrnut, byl i produkt společnosti Microsoft uváděný pod názvem Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (známý pod původním názvem MS Dynamics AX). Tento produkt byl nakonec vybrán jako vítěz.
Rozběh systému musel být realizovan do 2 měsíců. Původní myšlenka mít vlastní infrastrukturu a systém provozovat jako on-premise se ukázala nákladná, pro Start-up firmu. Z toho důvodu bylo nakonec zvoleno řešení on-line neboli software jako služba (SaaS).
Projekt rozběhu systém byl zahájen v polovině dubna. Využití nástrojů prostředí LCS pro řízení projektů umožnilo rychlý postup projektu vpřed. Testovací prostředí bylo připraveno ze dne na den a uživatelé se mohli velice rychle začít vzdělávat v tomto informačním systému.
Možnosti zvoleného ERP systému pokryjí základní potřeby interních procesů včetně urychlení práce ve výrobě a skladových prostorách. Aplikace umožňuje integraci RF zařízení. Čárový kód a práce s čárovým kódem v maximální možné míře byl součástí implementace a intenzivní personalizace. Parametrizace aplikace byla připravena během velice krátké doby.

Rozběh ostrého systému

Na základě podkladů, které byly poskytnuty společností Microsoft v rámci projektu, bylo připraveno během několika dnů provozní prostředí. Uživatelé mohli zadávat základní data a zahájit svoji práci bez zbytečných prostojů.

Přínosy

Zvolené prostředí Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition umožnilo velice rychle a efektivně zahájit práci v ERP systému, sjednotit data pod jednu platformu, nastavit administrativní procesy a zajistit sběr potřebných dat a informací. Podpora činnosti za pomoci čárového kódu výrazně tento sběr dat urychlila a společnost se může plně soustředit na výrobu kancelářských polohovacích stolů. Řešení zvýšilo i komfort práce. Data a informace jsou díky cloudovému řešení snadno dostupné všem uživatelům i mimo firmu na libovolném zařízení připojenému k internetu.
 
Využité technologie
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition + Office 365.