Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central pomáhá firmám podchytit a zefektivnit procesy v oblasti financí, prodeje, logistiky a skladování, výroby, servisu i personalistiky. Manažerům poskytuje aktuální finanční data, která jsou provázaná s obchodními i marketingovými aktivitami. Umožňuje jim tak identifikovat nové příležitosti, zlepšit interakci se zákazníky a rychle rozhodovat.
Máme mnohaleté zkušenosti s implementací ERP systému Microsoft Dynamics. Jsme GOLD Partner sopolečnosti Microsoft. Při budování systémů jsme inovativní a držíme se trendů. Máme vytvořené speciální rozšíření systému pro Business Central, můžeme tak nabídnout i oborově specifická řešení, více v Naše řesení

Co vám Business Central přinese?

Finance pod kontrolou

Získejte ucelený pohled na stav vašeho podnikání skrz vestavěné real time dashboardy.

Soulad s GDPR

Manipulace a ukládání osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

Optimalizace operací

Na základě prognóz prodeje a zásob automatická tvorba objednávek a výrobních plánů. Efektivní skladové hospodářství pomocí nastavení zásobníků a optimalizace výrobních kapacit.

Optimalizace skladů

Díky vestavěné umělé inteligenci můžete lépe předvídat úroveň zásob a objednávat tak jen to, co bude potřeba doplnit.
 

Zvýšení produktivity prodeje

Zobrazení nejlepších příležitostí, zrychlení procesu prodeje od nabídky až po generování skutečných příjmů, vše pomocí aplikace Outlook.

Řízení zákaznických projektů

S využitím pokročilých funkcí pro plánování zdrojů, optimalizace výrobní kapacity i kapacity zdroje a reportingu naplnit rozpočet a plán.

Nechte si řešení odprezentovat

Dostupná funkcionalita

Automatizované zpracování dat

Na základě prognóz prodeje a očekávaných zásob se automaticky vytvoří objednávky a výrobní plány. Efektivnímu skladovému hospodářství přispívá nastavení zásobníků, na kterých se zobrazí transakce a pohyb položek. Dosáhněte optimální úrovně výstupu pomocí výpočtů výrobních kapacit a zdrojů.
 

Manažerské pohledy a prognózy

Vestavěný dashboard Power BI propojuje data napříč účetnictvím, prodejem, nákupem, skladem i zákaznickými interakcemi a přináší tak rychle a přehledně souhrnná firemní data a reporting. Díky nim získáte okamžitý přehled o stavu firemních procesů a jejich vývoji. Zlepšete správnost prognózy, upravte finanční prognózy pomocí modelování a analýzy dat v různých dimenzích.
 

Prodej a služby

Business Central umožňuje zobrazení nejlepších obchodních příležitostí a interakcí se zákazníky, zrychlení procesu prodeje od nabídky až po generování skutečných příjmů, vše pomocí aplikace Outlook.

Mějte komplexní přehled o pracovní kapacitě vašich obchodníků, abyste mohli lépe přiřadit úkoly a tím urychlili řešení. 

 

Řízení dodavatelského řetězce

Spravujte svou výrobu, sklady, objednávky a prodej. Business Central umožňuje díky vestavěné umělé inteligenci lépe předvídat úroveň zásob a objednávat tak jen to, co bude potřeba doplnit, tedy optimalitovat úroveň skladů. Automatický výpočet úrovně zásob a dodacích lhůt vám pomůže vyhnout se ztrátám prodejních příležitostí stejně tak jako návrh alternativy v případě nedostupnosti zboží. 

Řízení projektů

Spravujte a sledujte zákaznické projekty s využitím pokročilých funkcí pro plánování zdrojů, optimalizaci výrobních kapacit i kapacit zdrojů. Kontrolujte a rozvíjejte rozpočet tak, aby byla zajištěna ziskovost projektu a zároveň sledujte reálné náklady oproti plánovaným. Rozhodujte na základě výstupů z reportingů o stavu projektu, ziskovosti a využívání zdrojů.

Je řešení Business Central něco pro vás?

Poptejte prezentaci.

Kontaktujte nás

<strong>Jan Kukučka</strong> product manager
Jan Kukučka product manager