Dynamics AX

Současný název Dynamics 365 for Finance and Operations (Enterprise Edition). Systém, který nemusíte kupovat, ale můžete si jej pronajmout. Jste-li střední nebo velká organizace se zaměřením na výrobu, je tento systém určen právě pro vaši společnost. Obsáhlé možnosti aplikace pokryjí vaše procesy různých oblastí a umožní je propojit do jednoho funkčního celku.
Naše společnosti implementuje systém Axapata již od roku 2008. Svými zkušenostmi, znalostmi a schopností pracovat s nejnovějšími technologiemi dokážeme rozběhnout ve velice krátkém období podnikový systém tak, aby sjednotil jak datovou platformu, tak i vaše procesy. A tím dal k dispozici rychle a jednoduše potřebné informace nutné nejen k operativnímu, ale i ke strategickému rozhodování.

Co vám Dynamics 365 for Finance and Operations přinese?

Aplikace pro práci s čárovým kódem

Jako součást aplikace s možnosti uživatelské tvorby finálního řešení.

Dostupný jako SaaS (Software jako služba)

Žádné náklady na infrastrukturu a údržbu, platíte pouze pronájem licencí.

Podpora strategických a operativních rozhodnutí

Sjednocená datová platforma a snadná dostupnost potřebných informací v základní i manažerské formě pomocí integrovaných nástrojů jako např. Power BI.
 

Přístup přes mobilní zařízení

Dostupnost informací kdekoliv pomocí mobilních zařízení.

Snadná procesní i datová integrace

s dalšími aplikacemi Microsoft Dynamics 365 (CRM, Field service…)

Významná podpora oblastí výroby a plánování výroby

Zaměření systému na tyto oblasti vytváří ze systému silný nástroj pro výrobní společnosti.

Zázemí silného partnera (Microsoft)

Automatická dostupnost nových verzí, integrace s širokou platformou různých nástrojů.

Zvýšení produktivity

Integrace s nástroji Office 365.

Nechte si řešení odprezentovat

Dostupná funkcionalita

Finanční management a účetnictví

Dynamics 365 for Finance & Operations může řešit požadavky na finanční řízení dokonce i těch nejsložitějších organizačních struktur s více společnostmi a mezinárodními organizacemi. K základním funkcionalitám patří podpora lokální legislativy, automatické účtování do hlavní knihy, banky, závazky a pohledávky, elektronické bankovnictví, rozpočty a jejich plánování, evidence hmotného majetku, daně a další. Mezi významné funkcionality patří také konsolidace a finanční reporty.

Globální funkcionalita

Systém nabízí rozsáhlou funkcionalitu pro řešení požadavků globálních organizací, jako je evidence více samostatných účetních jednotek, práce s více měnami, více jazyčné rozhraní, lokalizace pro téměř 40 zemí po celém světě, zpracování transakcí mezi různými účetními jednotkami, konsolidace mezi více účetními jednotkami atd.

Řízení dodavatelského řetězce

Široká škála aktivit společnosti, které vedou k požadovaným dodávkám služeb a výrobků. Hlavní oblasti pokrývající dodavatelský řetězec zahrnují řízení skladových zásob, řízení dodavatelů a subdodavatelů, až 3-stupňové porovnávání dodávek, analýzy dodávek od jednotlivých dodavatelů, hlavní plánování (MRP) včetně optimalizace výrobních zdrojů, řízení diskrétní, procesní i štíhlé výroby (Kanban) a další. Celý dodavatelský řetězec je plně integrován do projektového účtování.

Řízení lidských zdrojů

Řešení pro řízení lidských zdrojů (HR), evidenci a správu zaměstnanců, výběrová řízení a nábor nových pracovníků, plánování a řízení jejich vzdělávání se vztahem ke kompetencím. Součástí je i mzdový modul včetně práce s benefity.

Řízení projektů a účtování

Správa celého životního cyklu vašich projektů s cílem zlepšit poskytování projektů, optimalizovat kapacitu zdrojů včetně jejich úrovně využití a maximalizovat ziskovost projektu. Součástí řešení jsou odhady rozpočtů projektů, rozpad struktury projektu, řízení rozpočtu a zdrojů, účtování nákladů, vyhodnocování stavu projektu a další.
Správa celého životního cyklu vašich projektů s cílem zlepšit poskytování projektů, optimalizovat kapacitu zdrojů včetně jejich úrovně využití a maximalizovat ziskovost projektu. Součástí řešení jsou odhady rozpočtů projektů, rozpad struktury projektu, řízení rozpočtu a zdrojů, účtování nákladů, vyhodnocování stavu projektu a další.

Je řešení Dynamics 365 for Financial & Operations něco pro vás?

Poptejte prezentaci produktu

Kontaktujte nás

<strong>Jan Kukučka</strong> product manager
Jan Kukučka product manager