Řízení výroby

Řešení Allium Dynamic Manufacturing (DM) představuje modulární řešení pro optimalizaci firemních procesů za pomocí efektivního získávání, vyhodnocování a využívání dat. Slouží k plánování a řízení výroby nejen ve společnostech se zaměřením na produkci inovativních výrobků a služeb, ale jednotlivé moduly jsou využitelné v širokém spektru společností s různým zaměřením. Systém řízení výroby jsme vyvinuli na platformách společnosti Microsoft - Microsoft Dynamics NAV a AX.
Volbou správných modulů našeho řešení získáte pokrytí těch firemních procesů, které v současnosti nejsou (a nebo jsou, ale jen částečně) podporovány vašimi stávajícími agendami.

Co vám řešení Dynamic Manufacturing přinese

Možnost termínového řízení

předvýrobních etap - konstrukce a technologie - v závislosti na termínech obchodních zakázek

Integraci

s konstrukčními nástroji a synchronizaci dat do informačního systému

Automatizovaný sběr dat

z výrobních strojů a jejich přenos do informačního systému

Nástroje pro grafické

zobrazení, plánování a řízení výroby

Optimalizaci sběru dat

z různých procesů za pomocí aplikace pro zpracování čárového kódu

Reporting a manažerské pohledy

na data jako podpora pro manažerské rozhodování

Nechte si řešení odprezentovat od produktového manažera

Dostupná funkcionalita

Řešení pro zakázkovou a malosériovou výrobu

Modul zastřešuje výrobu za pomoci projektového řízení. Umožňuje řídit zdroje předvýrobních etap (konstrukce, technologie) za pomocí úkolů a termínů, které vztahuje k termínům výsledku hlavního plánu. Jedinečnost koncepce termínování předvýrobních etap se odvíjí od možnosti plánovat nehotové a necertifikované výrobky/polotovary. Informace o stavu kusovníků a technologických postupů je součástí výsledku hlavního plánu a dává vám přesnou informaci o rozpracovanosti přípravy výroby.

Řízení výroby pro plastikářský průmysl

Naše řešení zajišťuje online sběr dat ze vstřikolisů, která následně slouží jako informační zdroje pro manažery a pracovníky ve výrobě. Účtuje automaticky vyrobené množství a spotřebovaný čas na výrobní příkazy. Aplikace pracuje s formami a jejich díly jako s omezenými kapacitami. Sleduje počty cyklů na jednotlivých dílech forem a tyto informace následně využívá k plánování pravidelných revizí dílů forem.

Řízení výroby pomocí APS

Jeden z modulů nabízí grafické, a tím i výrazně přehlednější zobrazení zátěže výrobních a pomocí Ganttova grafu i projektových kapacit. Přehled jednotlivých kapacit a jejich vytížení umožňuje rychlé operativní zásahy do výrobního plánu a tím zajistí rychlejší průchod zakázky výrobou a efektivnější využití kapacit.

Synchronizace dat z konstrukčního software

Integrace konstrukčního software s informačním systémem zamezuje časovým ztrátám a chybám při manuálním přepisu konstrukčních dat do IS. Synchronizace dat umožní automatické vytváření položek a kusovníků v systému. Součástí řešení je i automatické propojení vytvořených konstrukčních výkresů k odpovídajícím položkám.

Sběr dat pomocí čárového kódu

Funkce využívá moderní technologie pro sběr dat, která přináší obrovské množství výhod. Aplikace pracující s čárovými kódy zajišťuje pomocí dotykových obrazovek a inteligentních čteček přímý přístup do systému pomocí Wi-Fi. Veškeré údaje týkající se zpracovávaných procesů jsou okamžitě k dispozici. Aplikace umožňuje podporu jakýchkoliv firemních procesů.

Manažerské pohledy a reporty

Poskytuje rychle a přehledně souhrnná firemní data a reporting. Díky nim získáte okamžitý přehled o stavu firemních procesů a jejich vývoji. Reporting můžete sdílet se všemi uživateli pomocí webového prohlížeče, velkoplošných obrazovek, případně pomocí mobilních aplikací pro tablety a chytré telefony.

Je řešení Řízení výroby něco pro vás?

Poptejte prezentaci produktu

Kontaktujte nás

<strong>Miroslav Gottvald</strong> product manager
Miroslav Gottvald product manager