Řízení skladu a optimalizace dopravy

Řešení Allium Dynamics Logistics & Distribution (DLD) jsme vyvinuli jako samostatný produkt pro obchodní a logistické společnosti na platformě ERP systému Microsoft Dynamics NAV. Toto řešení obsahuje různé moduly, které jsou nasazovány podle konkrétních potřeb jednotlivých společností. V rámci řešení DLD jsou k dispozici například funkcionality plánování optimálních zásob, správa a řízení skladu (WMS), podpora čárového kódu, nákup a v neposlední řadě prodej.
Řešení Dynamic Logistics & Distribution umožňuje distribučním společnostem zlepšit jejich celkovou výkonnost díky kvalitní podpoře logistických procesů a jejich integraci s oblastí prodeje. Využití účinných logistických nástrojů vede k posílení schopnosti společnosti uspokojit požadavky zákazníků při snížení skladových zásob - warehouse optimization.

Řešení je optimalizováno pro zajištění maximální výkonnosti - umožňuje obsloužit až několik set současně pracujících uživatelů. Výkonové možnosti i architektura řešení navíc podporují kontinuální rozvoj a růst společnosti. 

Co vám DLD přinese

Efektivní řízení

distribuční společnosti (včetně složitých sítí s mnoha pobočkami)

Zkvalitnění péče

o zákazníky a zvýšení rychlosti obsloužení

Zlepšení sdílení informací

o stavu skladu a pohybu zásob

Automatizaci úkonů

podle předem stanovených podmínek

Propracované logování,

reporting a vyhodnocení všech aktivit a procesů

Rozšířená uživatelská práva

s definicí práv na jednotlivé záznamy

Detailní členění produktů

do jednotlivých skupin a  kategorií včetně jejich prioritizace

Nechte si řešení odprezentovat od produktového manažera

Dostupná funkcionalita

Správa a řízení skladu

Modul Warehouse Management System (WMS) zajišťuje optimalizaci řešení pro velkoobjemové logistické sklady, a to i s ohledem na fyzické rozmístění položek v rámci skladu.Vedle toho dokáže pracovat s pohybem zboží mezi více fyzicky oddělenými sklady a respektuje jejich časové vzdálenosti.

Podpora čárového kódu

Aplikaci čárového kódu Furik jsme vyvinuli zejména pro oblasti skladu a skladových přesunů, zpracování expedičních příkazů, řízení jakosti a karanténní příkazy, odvádění hotové a neshodné výroby a časů. Součástí aplikace je i program pro tisk čárových kódů.

Plánování

Prostřednictvím jednoho modulu nabízíme prostor pro plánování optimalizace nákupů, skladových zásob prodejních míst i nových predikcí.

Výkon

V rámci našeho vlastního řešení DLD zaručujeme optimalizaci výkonu až pro několik set současně pracujících uživatelů v jediné databázi (včetně vzdáleně připojených uživatelů z poboček (i zahraničních). Rychlá obsluha zákazníků je možná díky stabilní odezvě systému a plynulosti operací.

Je řešení Dynamics Logistics & Distribution něco pro vás?

Poptejte prezentaci produktu

Kontaktujte nás

<strong>Pavel Navrátil</strong> product manager
Pavel Navrátil product manager