Proč se zabýváme tématem PIM?

20.12.2022
S PIM jsme začínali už v době, kdy se označení Product Information Management terpve formovalo. Psal se rok 2001 a oslovila nás firma ze Švýcarska na automatizaci přípravy tištěných katalogů.

Ano, tak to tenkrát fungovalo, e-commerce téměř neexistoval a firmy stále produkovaly své papírové katalogy se stovkami stránek. Lidská práce je drahá - obzvlášť ve Švýcarsku - jejich požadavek byl proto jednoduchý: potřebujeme proces automatizovat a zkrátit tak nejen čas, který je potřeba na přípravu, ale i chybovost výstupu.

I přes to, že v té době se jednalo o zakázkový vývoj, jejich investice se jim mnohonásobně vrátila a řešení použivali několik let, než byli prodáni. Principem celého řešení bylo oddělit produktová data od samotné sazby katalogu. Původní proces vypadal tak, že grafické oddělení shromáždilo veškerá produktová data a pak je pomocí kopírování sázelo do katalogu. Největší boj sváděli se samotnou kompletací produktových dat a samozřejmě s dodatečnými úpravami, například cen. Takový postup jim trval trval téměř rok. Automatizace spočívala především v tom, že data byla shromážděna v jedné databázi a pomocí konektorů se načítala do aplikace kde probíhala sazba. Tím jsme odbourali jejich největší noční můru, protože pokud došlo k pozdější aktualizaci, pak se tato aktualizace projevila i v už vysazeném textu a bylo tedy třeba některé úkony opakovat. Díky tomu jsme přípravu zkrátili přibližně na dva měsíce a pomohli tak zákazníkovi i pružněji reagovat na trh a připravovat další dilčí katalogy během roku.

Správně jsme identifikovali, že takový problém může mít více firem a první roky se tak zaměřili na tuto problematiku. Řešení jsme říkali jednoduše Katalog, tedy Allium Katalog. Roky běžely a postupně se objevilo i označení PIM a digitalizace celého odvětví ve formě e-commerce. Na to všechno jsme pružně reagovali a naše řešení adaptovali na tyto nové výzvy, ať už integrace s E-shopy nebo digitální výměnu dat v dodavatelském řetězci a další, které postupně přicházely.

Certifikace

Dalším zlomovým rokem je rok 2015, stále vystupujeme pod značkou Allium Katalog. Naše specifické zaměření na ERP systémy Microsoftu nám na jednu stranu nedovolilo vyrůst mimo svět Microsoftu, na druhou stranu nám však dávalo příležitosti právě v tomto prostředí. Tento rok je specifický v tom, že se rozhodujeme projít certifikací a stát se tak certifkovaným produktem pro Microsoft Dynamics. Cílem zde bylo poskytnout řešení i další implementačním partnerům, aby mohli naše řešení použít pro jejich zákazníky. Certifikaci pod označením Certified for Microsoft Dynamics jsme obdrželi a poté i 2x obhájili, než byla v rámci transformací u Microsoftu zastavena.

Kolem tohoto roku také vidíme velký nástup start-upových projektů, které díky líbivému marketingu a robustní platformě nabírají na síle. A v dnešní době už vnímáme tento trh jako trh kde spíše dochází ke konsolidaci řešení, než trh kde je místo pro nové start-upy. I v této době stále věříme naší vizi pro SMB trh (malé a střední podniky) a dále pro specifickou část trhu nabízíme naše řešení, protože právě kombinace PIM a ERP je v tomto segmentu klíčová.

Zpět na český trh

I přes to, že naše ustředí je v České republice, dlouho jsme zde neměli zákazníka. Většina zákazníků je obsluhována našimi pobočkami v Německu a nebo Švýcarsku. Ani nevím proč, ale téma PIM velkou dobu v Česku spalo. Na jednu stranu se chlubíme jak je Česko E-shopová velmoc, na druhou stranu se málo kdo zabývá automatizací procesů, než se produkt dostane do nabídky. To se naštěstí mění, my opět začali být makretingově aktivní na českém trhu přibližně v roce 2018 a o chvíli později jsme dostali i prvního zákazníka a, světe div se, přeložili aplikaci do češtiny. V té době už jí neříkáme Allium Katalog ale vystupujeme pod novým jménem Pimics.

Z našeho pohledu bude růst potřeba efektivní správy produktových dat, nebo chcete-li chytrý produktový katalog. Dnes každý, ať už v B2B (velkoobchodu) nebo B2C (retail/maloobchod), hledá cesty jak prodávat víc, efektivněji. Dnes nejsou vyjímkou firmy, které mají v nabídce stovky tisíc produktů, a to už je číslo, které pouze rukama pohromadě neudržíte.

Cloud

Společně s cestou na český trh se konala ještě jedna velká transformace, a to směrem, který byl v našich začátcích nepředstavitelný, tedy směrem do Cloudu a pronájmu aplikace jako služby. I pro nás toto bylo a je výzvou. Nejde ani tak o technologii, tu jsme adoptovali v průběhu roku 2018 a mimochodem se stali jedněmi z prvních, kdo prezentovali své řešení v Marketplace od Microsoftu. Jedná se spíše o nové procesy v rámci developmentu a prodeje. Dnes se snažíme, aby všichni naši zákazníci provozovali aplikaci v nejnovější verzi, samozřejmostí jsou věci jako deployment management nebo automatické testy, abychom i my automaizovali celý process.

Pro mě ale důležitější transformace proběhla v oblasti obchodu. S přechodem do cloudu je spojeno to, jak je zaplacena licence. Dnes dostáváme malé měsíční platby, namísto jedné velké platby za licenci na začátku projektu. Ale každý kdo přecházel Vám řekne, že nejtěžší je právě takový přechod ufinancovat. Pokud se ještě někdo nevydal touto cestou, bude to mít stále těžší.

Stále věřím v naši vizi a v konkrétních podmínkách dokážeme porážet i ty největší mezinárodní PIM řešení na trhu. Dnes nejde ani tak o region, jestli je zákazník v Česku, Německu nebo Americe. Jde o to, jaké používá aplikace a co do nich nejlépe zapadne jako další součástka složitého puzzle.

Zaujal Vás příběh a chcete se o řešení Pimics dozvětět více?

Produktová stránka
Autor článku:
Martin Opršal
Martin Opršal
Je produktovým manažerem řešení Pimics, který řeší oblast Product Information Management