Metoda sekvenční implementace ERP

26.7.2021
S informačními systémy zažíváme už od začátku působeni v tomto oboru stále podobné příběhy. Informační systém časem buď přestává stačit tempu růstu firmy nebo nová doba přinese nové technologické možnosti nebo nové distribuční cesty k zákazníkům nebo přibude nový obor podnikání nebo … Prostě dříve nebo později vždy přijde čas na upgrade nebo dokonce výměnu informačního systému (dále IS). 
Každý, kdo tento proces zažil, ví, že implementace jakéhokoli IS přináší do organizace obrovskou zátěž, přičemž finanční náklady nejsou tím hlavním problémem. Velmi často se s novým IS mění i léta zaběhlé podnikové procesy, které se optimalizují a přizpůsobují novým podmínkám.   

Z praxe víme, že změnu s otevřenou náručí nevítá prakticky nikdo a pokud implementace IS nezpůsobí v organizaci přímo REVOLUCI, pak o EVOLUCI můžeme mluvit vždy. Klíčovým prvkem úspěšné implementace jsou vždy zaměstnanci, kteří se během tohoto změnového procesu kromě běžné práce musí spolu s dodavatelem věnovat i implementaci systému nového.  

Nový IS tak zasahuje celou organizaci, která je v jenom okamžiku zapojena do jednoho projektu, jehož nesprávná koordinace může způsobit zásadní škody napříč celou organizací. To, co bylo zaběhlé, je ze dne na den jinak a všichni se musí učit nové věci. Nezřídka se něco v takto velkém projektu opomene.
 
service_summary_screen-2x.png
sales_screen-2x.png

Na systému eliminace rizik spojených s implementací IS pracuje Allium už od začátku svého působení tomto oboru. V posledních letech používáme při implementaci nového ERP na platformě Microsoft Dynamics unikátní Metodu postupné (sekvenční) implementace.

Metoda sekvenční implementace spočívá v nikoli v revoluční, ale evoluční změně IS, který se jako celek implementuje sice obdobně jako u konvenční metody, nicméně dochází k rozdělení celého projektu na menší části a implementace probíhá vždy pouze v části organizace (oddělení). Zbytek společnosti tak není implementací zasažen a může se věnovat standardní práci. Po dokončení implementace jedné části (například prodejního oddělení) se implementace přesune na další oddělení a takto proces pokračuje, dokud nový systém neběží v celé organizaci.  

Hlavní výhodou Metody sekvenční Implementace je snížení rizika plynoucího z revoluční změny systému, kdy celá organizace přechází na nový systém najednou a změna systému tak nezasahuje chod celé společnosti, ale pouze dílčí oddělení.

Dalším neméně důležitým prvkem pro využití této metody je skutečnost, že oba systémy (stávající i nově implementovaný) běží online na jedné datové základně, a nedochází tak k nutnosti integrace výměny dat mezi systémy, které mohou zvýšit rizika projektu. Veškerá komunikace se děje v reálném čase, oba systémy používají stejná data a navzájem si je mohou číst a modifikovat.

Sekvenční implementace je ve srovnání s konvenční metodou sice časově náročnější, ale výrazně snižuje rizika implementace. Zejména snižuje zátěž na klíčové uživatele a vedení projektu organizace, zlepšuje cash flow zákazníka a v neposlední řadě přináší nový, moderní systém v částech organizace výrazně dříve než při konvenční metodě, neboť není nutné čekat na připravenost všech oddělení v průběhu implementace.

Allium v průběhu let 2020 až 2021 uvedlo úspěšně touto metodou do produkčního provozu postupně klíčová oddělení zákazníka na platformě Microsoft Dynamics v organizaci s 90 uživateli. 

Chcete vědět víc? Rádi Vás seznámíme s Metodou sekvenční implementace, která i Vám může pomoct v přechodu na nové ERP.

Napište nám po kliknutí zde nebo volejte přímo +420 606 765 910
Autor článku:
Pavel Navrátil
Pavel Navrátil
Pavel má na starosti útvar, který se stará o současné zákazníky. Spadá pod něj nejen support, ale i rozšiřování spolupráce a funkcionalit u zákazníků. Je specialista na Dynamics 365 Business Centrál.