ETIM - mezinárodní klasifikační norma

16.9.2021
ETIM (Elektro Technical Information Model) vznikl jako model klasifikace předmětů pro elektrotechnický průmysl. Možnosti jeho použití se stále rozšiřují a dnes je možné tuto klasifikaci použít například v stavebnictví nebo vzduchotechnice.  

 

ETIM popisuje vlastnosti předmětů jasným a podrobným způsobem pomocí standardizovaného systému v hierarchicky odstupňované struktuře sestávající ze skupin, tříd, vlastností a jednotek. 

Pro každou kategorii produktů byly definovány nejdůležitější technické vlastnosti, které lze použít k popisu a následně k nalezení produktu se správnými technickými hodnotami, což umožňuje přesný a jednoznačný přenos informací o výrobku mezi různými aplikacemi i jazyky. Výrazně se tak zvyšuje kvalita informací o produktu a usnadňuje přenos informací o výrobku v dodavatelském řetězci. 

Klasifikace produktu nezahrnuje skutečné produkty. Nejde o software, aplikaci, datovou banku nebo vyhledávač. ETIM pouze poskytuje potřebnou strukturu pro standardizovanou technickou výměnu produktových dat a je základem pro širokou škálu aplikací, od databází produktů až po software pro správu produktových dat (PIM). 

Struktura ETIM zahrnuje 

  • Skupiny produktů 
  • Třídy produktů  
  • Synonyma (klíčová slova) 
  • Vlastnosti 
  • Hodnoty 
  • Jednotky 

ETIM je dvoustupňový klasifikační model, který zahrnuje SKUPINY a TŘÍDY (kategorie) produktů). Každá TŘÍDA produktů patří pouze do jedné skupiny produktů.

Třída ETIM definuje produkty stejného typu, pro které jsou definovány určité technické vlastnosti, které jsou pro tento typ výrobku podstatné. 

KLÍČOVÁ SLOVA jsou alternativními názvy pro třídy produktů a mohou odkazovat na několik tříd produktů. Jedna třída produktů může obsahovat více klíčových slov, které spolu nesouvisejí ani nemají ID: Každé synonymum je přímo přiřazeno třídě ETIM (v závislosti na jazyce). Za synonyma ve svých jazycích odpovídají místní organizace ETIM. Výchozím jazykem klasifikačního modelu ETIM je angličtina, z níž vycházejí všechny přeložené verze. 

VLASTNOSTI tříd se ve struktuře objevují v pořadí podle důležitosti a jsou seskupeny podle typu. 

Vlastnosti jsou přesně definovány a pro každou vlastnost existují pouze předem povolené hodnoty. Hodnotu určité vlastnosti produktu je také možno vybrat pouze z předem daných hodnot. Například barva může získat sadu hodnot v černé, bílé, šedé atd. 

etim-schema-2.jpg

V závislosti na typu může vlastnost nabývat různých variant hodnot: 

  • Logická: true nebo false (L) [Příklad: Zahrnuje napájení - Hodnota: Ano ] 

  • Alfanumerická: hodnota se skládá z písmen / nebo čísel [Příklad: Barva - Hodnota: Bílá ] 

  • Numerická: [Příklad: Počet pólů - hodnota: 3 ] 

  • Rozsah: [Příklad: Teplotní rozsah - hodnota: 20-40 ° C] 

Základní princip ETIMu je jednoduchý: každý obchodovaný výrobek je zařazen do určité třídy výrobků. V rámci každé z těchto tříd výrobků jsou zboží přiřazeny různé objektivní vlastnosti, jako je spotřeba materiálu nebo energie. Třídy výrobků jsou navíc obvykle popsány klíčovými slovy, která dále optimalizují vyhledávání výrobků. Kromě údajů o výrobku nezbytných pro klasifikaci přenášejí správné formáty údajů o výrobku také další informace o výrobku. 

Všechny třídy, vlastnosti, hodnoty a jednotky mají jedinečný identifikátor (8místný kód), který nezávisí na jazyce. Popisy těchto komponent ETIMu jsou samozřejmě nutné pro každý jazyk různé. 

V listopadu 2020 byl vydaný poslední update ETIM 8.0, který obsahuje 5418 tříd zařazených do 171 skupin a popsaných pomocí 15434 předem definovaných vlastností a 181 jednotek. 

Přenos dat ETIM 

Přenos klasifikačních, obchodních i marketingových údajů potřebných pro objednávání a prezentaci v cílových systémech určuje BMEcat. BMEcat je standard pro elektronický přenos dat prostřednictvím elektronických katalogů založený na XML, který vytvořil a zveřejnil BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (německý svaz pro materiálové hospodářství, nákup a logistiku). Na rozdíl od klasifikace popisuje, jak lze věci charakterizovat na abstraktní úrovni.

Standard 

Ať už se jedná o vypínač, světlo, kabel, umyvadlo, trubky nebo sprchový kout, v elektrotechnickém nebo sanitárním velkoobchodě prakticky neexistuje zboží, které by nebylo možné pomocí ETIMu klasifikovat. 

Aktivní podpora prodeje 

Výrobci, kteří dodávají celý svůj sortiment ve formátu ETIM, aktivně podporují prodej svých výrobků u velkoobchodníků. Pokud velkoobchod obdrží standardizovaná a klasifikovaná data, může je ihned s klidným svědomím vložit do své databáze a zveřejnit jej na svém e-commerce portále nebo v katalogu. 

Významné úspory nákladů na všech úrovních obchodu 

S ETIM se komunikace snižuje na minimum. Odpadá zejména zdlouhavá a nákladná koordinace obsahu katalogu a prezentace produktů. Stačí několik kliknutí a nový produkt je součástí databáze pro e-commerce prezentaci i ostatních online aktivity. 

Vždy aktuální správa interních dat 

Data ETIM jsou ideálním základem pro optimální IT procesy a struktury informací. Nejenže je možné obchodním partnerům poskytovat aktuální data na několik kliknutí myší, ale po klasifikaci dochází k odstranění duplicit nebo starých položek. 

Bezpečnost investic 

Protože ETIM International aktivně a úspěšně pracuje na šíření tohoto modelu již od roku 1991, je nyní tento datový model průmyslovým standardem v Německu, Evropě i mimo ni. Například v Německu již ETIM používá více než 300 společností. Z velmi dobře známých i u nás jsou to například 3M, ABB, BOSCH, Danfoss, EATON, Fischer, Geberit, GROHE, Hettich, Makita, PHILIPS, Schneider Electric, SIEMENS, Sonepar, STEINEL, STIEBEL-ELTRON, Vaillant, Wera nebo Wilo. Investice do klasifikace ETIM je tak dnes už sázka na jsitotu. 

U nás zatím (léto 2021) neexistuje organizace, která by český ETIM oficiálně zaštiťovala, což v kontextu s níže uvedenou mapou Evropy řadí Českou Republiku spíše na východ než na západ Evropy. Český překlad ETIM je však již dostupný. 

Evropska-mapa-ETIM-v-2021-09.jpg

ETIM je otevřený dalším normám 

ETIM je strukturován tak, že je možné jej použít i pro další průmyslové standardy (jako například eClass). 

Chcete vědět víc? Rádi Vás seznámíme s inteligentním řešením, které pomůže s PIM i Vaší firmě.

Napište nám po kliknutí zde nebo volejte přímo +420 547 250 237
Autor článku:
Radek Farkaš
Radek Farkaš
Specialista ERP