DMS od firmy Allium je nyní Ordinics

19.1.2023

Pořádek v dokumentech a uspořádání procesů v organizaci. Tak by se dal velmi zjednodušeně vyjádřit hlavní přínos využití skupiny produktů pro správu dokumentů, nově sjednocených pod značkou Ordinics.


Ač je označení Ordinics poměrně novou záležitostí, společnost Allium je tvůrcem a dodavatelem řešení pro správu dokumentů již od roku 2012 a většina produktů z této „rodiny“ je dlouhodobě využívána řadou organizací různého zaměření i velikosti.

Všechny produkty se vzájemně doplňují a lze je využít jako komplexní řešení správy dokumentů a souvisejících agend nebo zvolit jen komponenty, které organizace aktuálně potřebuje.  Společným technologickým prvkem je využití platformy Microsoft 365 a prostředí Microsoft SharePoint, které je rozšířeno o další funkce, například:
   napojení na datové schránky a příjem emailů
   integrace na aplikaci zajišťující elektronický podpis
   funkce důvěryhodného archivu
   podpora napojení na skenery
   napojení na software zajišťující vytěžení dat
   podpora procesů pomocí workflow
   splnění zákonných požadavků pro elektronické systémy spisové služby

Ordinics přitom využívá všech stávajících výhod Microsoft SharePoint, jako jsou:
  ✔️ fulltextové vyhledávání dokumentů podle názvu
  ✔️ fulltextové vyhledávání metadat dokumentů
  ✔️ fulltextové vyhledávání obsahu dokumentů
  ✔️ řízení přístupových práv podle organizační struktury (Active Directory)
  ✔️ provázanost na ostatní produkty MS (Word, Excel) umožňující současnou spolupráci více uživatelů,
         verzování, uzamknutí souborů apod.


Využití zmíněných technologií je vhodné i z dalších důvodů, mezi které patří zejména tyto: 
  💡 Microsoft SharePoint je součástí všech licencí Microsoft 365, které se stále častěji stávají běžně využívaným standardem
  💡 Ordinics využívá řadu funkcí, které jsou součástí většiny předplatných Microsoft 365
  💡 Umístění v cloudu umožňuje pracovat kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení; přináší zlepšení dostupnosti
         s možností nastavení přístupových práv při současném zajištění bezpečnosti.
 
Ordinics představuje sadu předpřipravených agend pro evidenci smluv, schvalování smluv, tvorbu a evidenci předpisů, zpracování faktur, elektronické podepisování, žádanky či spisovou službu.

Podrobnější informace o všech produktech rodiny ordinics naleznete na portálu www.ordinics.com.
 

Hledáte řešení v uvedených oblastech? Chcete se dozvědět více o nabízeném řešení?

Produktová stránka
Autor článku:
Michael Trojka
Michael Trojka
Je obchodním analytikem a konzultantem řešení DMS a Spisové služby.