Pimics PIM

Pimics PIM je naše vlastní řešení sloužící k vytváření a správě produktových informací (Product Information Management) pro Microsoft Dynamics NAV (Navision) a Dynamics 365 (Business Central). Jsme součásti vašeho ERP bez nutnosti integrací. Postaráme se o vaše produktové informace, a jejich publikaci do požadovaných marketingových kanálů.
Pimics umožňuje přímo v podnikovém informačním systému kompletně zpracovat obsah i strukturu informací. Zvyšuje spolehlivost základních dat a tím stabilizuje i provoz informačního systému. Eliminuje chyby způsobené náhodnými či nekompletními zásahy do dat. Mimo to zajišťuje stabilitu a správnost informací pro grafické zpracování a tisk, automatizovanou tvorbu e-shopu či elektronickou výměnu dat s partnery.
Leták ke stažení

Podívejte se na 2-minutovou ukázku

 

Co vám katalog přinese

Certified for Microsoft Dynamics (CfMD)

integrace s vaším Dynamics Nav nebo Dynamics 365

Krotí náklady a šetří čas

Všechna data spravujete na jednom místě, takže jejich zadávání, úprava i export jsou jednodušší, přehlednější a rychlejší.

Zrychlení a zjednodušení přípravy dat

pro produkci tištěných katalogů či elektronickou výměnu dat

Snížení nákladů

spojených s přípravou produktových dat

Základ pro vaší omni-channel strategii

díky sdílení dat mezi jednotlivými kanály

Možnost exportovat a importovat data

v různých formátech

Rádi se s Vámi pobavíme jestli je Pimics vhodný nástroj i pro Vás

Dostupná funkcionalita

Správa strukturovaných dat

Můžete spravovat strukturované informace tvořené vlastnostmi (atributy) produktů, jako jsou barva, kapacita nebo klíčová slova. Důležitou vlastností našeho systému je zjednodušení zadávání takových dat. Pokud nějaká skupina produktů má stejné vlastnosti není potřeba tato data opakovaně definovat.
Umíme pracovat s klasifikacemi, své produkty můžete popsat standardizovanou klasifikací jako je například eCl@ss,ETIM, UN/CEFACT. Výhodou tohoto přístupu je, že vašemu popisu rozumí i vaši obchodní partneři a jsou schopni ho zpracovat ve svém systému.

Tvorba skupin a hierarchie

V tištěném katalogu,na e-shopu nebo v jiném kanále jsou položky rozděleny do skupin tak, aby se v nich zákazník snadno zorientoval. My poskytujeme řešení, v němž každá položka nebo skupina může být začleněna do více skupin, a tak se objevit na různých místech.
Mezi skupinami a položkami je kromě běžného zobrazení možné definovat vztah na úrovni  podobného produktu nebo příslušenství.

Správa nestrukturovaných dat

Samozřejmostí je textový popis produktů, který je možné uložit ve formátu Rich Text Format. Texty je možné překládat do libovolného množství jazyků a řídit aktuálnost a správnost těchto překladů.

Správa médií

Důležitou stránkou popisu produktů jsou i tzv. Digital Asset, tedy digitální soubory, jako jsou obrázky, dokumenty, videa, zvuky atd. V našem řešení je možné je spravovat, řadit a klasifikovat tak, aby je uživatel snadno využil pro dané médium (web, katalog).

Automatická kontrola úplnosti dat

Z našeho pohledu je velmi důležitou součástí přípravy dat jejich automatická kontrola . V tom případě je každá položka nebo skupina  před publikací zkontrolována podle uživatelských pravidel tak, aby nedošlo k tomu, že zákazník uvidí položku bez úplných dat. Tento krok eliminuje pozdější chyby, ke kterým patří například chybějící nebo nesprávný text, cena, nebo vlastnost produktu.

Dodavatelský Katalog

V dokonalém světě by produktová data vznikala pouze jednou a to u výrobce. Všichni ostatní by byli schopni si je převzít a vybrat si z nich to nejdůležitější. K tomu sice máme daleko, ale i přes to poskytujeme funkcionalitu na import produktových dat ve standardizovaných formátech jako je BMECat, Datanorm nebo v obecném Excelu. Tato data se dostanou do tzv. dodavatelských katalogů, vy máte možnost je procházet a některé z nich převzít a aktivně je nabízet. Bez opakovaného definování dat jednoduše šetříte čas.

Publikace

Cílem předešlých bodů je mít úplná, zkontrolovaná produktová data, která jsou připravena k publikovaní v některém z vašich kanálů. Data jsou uložena na jednom místě, není proto nutné hledat složité relace mezi různými systémy.
Při publikování dat vybíráte pouze část vašich kmenových dat, podle toho co vám aktuální kanál dovolí s ohledem na místo a technologie. Například v tištěném katalogu nemáte dostatek místa na zobrazení všech vlastností, naproti tomu na e-shopu ano. Dále máte možnost zobrazit i rozdílný formát obrázku v tištěné podobě a na internetu.
Pomocí této funkcionality můžete tvořit komplexní (celoroční katalog, e-shop) i menší oborové či sezónní (aktuální leták s akcí, nabídka do výběrového řízení, produktový web s jednou řadou výrobků) publikace.

Omni-channel

O omni-channel je toho možné dohledat mnoho, jak ale vypadá jeho nasazení? Vhodným řešením je mít jedno centralizované místo, do kterého se soustředí všechny informace o tom, kde je produkt na webu, kde je ve vašem kamenném obchodě, atd. Tato data jsou pak doplněna informacemi pro aktuálního uživatele, jako jsou cena, jeho historie, a to vše z jedné databáze. On pak kanály prochází postupně, než se rozhodne produkt koupit, vaším cílem by mělo být tento krok mu usnadnit a přimět ho zůstat u vás.
Už jste se setkali s přístupy, kdy má firma několik prodejních míst - zákaznickou linku, e-shop, kamenný obchod - ale tak nějak nedokážou spolupracovat? Například na webu zobrazit objednávky se stavem, které jste provedli přes zákaznickou linku, nebo kamenný obchod? Řešením je omni-channel.

e-Commerce

Naše řešení jsou velmi často propojena s e-shopy nebo produktovými portály našich zákazníků, kteří k tomu účelu využívají Shopware nebo Kentico.
Důležitou stránkou této integrace je, že veškerá data (produktové informace, objednávky, uživatelé) leží pohromadě v Dynamics Nav. Máte tak jediné místo a jednotné procesy pro správu těchto dat.

Export dat

Nabízíme integraci v některých ze standardizovaných formátů, jako jsou produktová data v BMECat nebo Datanorm, případně objednávky ve formátech jako OCI (Open Catalog Interface).
Nabízíme i integrace s Amazonem a eBayem a máme bohaté zkušenosti s integrací menších tržišť, která využívají standardní formáty nebo formáty od velkých hráčů.

Tisk katalogů

Pomocí našeho řešení je možné tisknout rozsáhlé, sezonní nebo oborové katalogy. Samotná sazba katalogu probíhá především v Adobe InDesign.
Zákazníci používají buď plně automatickou sazbu, při níž je celý katalog vygenerován na základě šablon a dat z PIM, nebo tzv. poloautomatickou, kdy mají grafici přístup k datům a dále s nimi pracují.
V obou případech dochází ke zkrácení doby potřebné k tisku katalogu a tím i snížení nákladů. Výrazně k tomu přispívá i fakt, že grafici se nemusí o obsah starat. Sazba se provádí i s neúplnými nebo neaktuálními daty, která se později automaticky aktualizují bez nutnosti ručního zásahu.

API a integrace

Náš systém má otevřené API, veškerá data je tedy možné publikovat pomocí REST služeb. Pro běžné integrace, jako jsou objednávky z e-shopu nebo skladová dostupnost, nabízíme celou řadu webových služeb.

Certified for Microsoft Dynamics Nav

Je řešení PIMICS něco pro vás?

Domluvte si schůzku

Kontaktujte nás

<strong>Martin Opršal </strong>product manager
Martin Opršal product manager