ELIT roste s Microsoft Dynamics NAV už přes 15 let

Společnost ELIT je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů autodílů v České republice s ročním obratem kolem dvou miliard korun. Působí zde již od roku 1992 a svou činnost postupně rozšířila i do dalších zemí, např. na Slovensko, do Rumunska či Ukrajiny. Úspěšná strategie společnosti je postavena na širokém sortimentu zahrnujícím přibližně 500 tisíc položek a vysoké úrovni péče o zákazníky, jejímž základem je rychlá reakce na poptávku.
464
současně pracujících uživatelů
1.5 milionu
kusů náhradních dílů
75 tisíc
zpracovaných položek denně
17
nově otevřených poboček

Podnikový IS byl potřeba již v začátcích

Již v době založení společnosti nemohla být její činnost řízena jen papírem, tužkou a telefonem. Nepostradatelným nástrojem byl tehdy vlastní jednoduchý informační systém. Později, když v roce 1995 společnost začala expandovat do dalších zemí, byl nahrazen profesionálním informačním systémem Navision, který byl upraven pro potřeby společnosti, a to ve všech třech zemích kde tehdy společnost působila. V roce 2002, kdy už operovala na šesti trzích, byl proveden jeho upgrade.

Postupně však tento systém přestával stačit potřebám společnosti. S výrazným nárůstem objemu zpracovávaných dat se stal pomalým a nestabilním. Navíc přestal pokrývat všechny potřeby společnosti, které se díky jejímu rozvoji změnily. Uvažovalo se tedy o nějaké náhradě. Bylo třeba řešit vyšší nároky na databázi a výkonnost systému pro podporu operativních činností, ale také otázky standardizace výměny dat a možností analýz pro podporu strategického rozhodování. Další diskutovanou problematikou byla vyšší provázanost a podpora logistických procesů, a to nejen v rámci centrálního skladu, ale i optimalizace pohybu zboží mezi centrálou, jednotlivými zeměmi a pobočkami.
Při rozhodování o novém systému vyhrál opět Microsoft Dynamics NAV

Při rozhodování o novém systému vyhrál opět Microsoft Dynamics NAV

Nakonec bylo rozhodnuto o pořízení nejnovější verze stejného systému, v té době již vyvíjeného společností Microsoft pod názvem Microsoft Dynamics NAV na databázi SQL. Partnerem pro implementaci byla zvolena společnost Allium. Realizační tým sdílel hlavní společný cíl: zavedení nového systému, který bude spolehlivě podporovat činnost společnosti ELIT a její dynamický rozvoj s důrazem na rychlost odezvy a stabilitu. Aby bylo možno maximálně vytěžit ze vzájemného průniku existujících procesů a standardní funkcionality systému, byl ve fázi analýzy a návrhu řešení použit postup detekce hlavních zdrojů potenciálu zlepšení – metodika 4×2. Ta položila dobrý základ pro optimalizaci procesů.  

Významná část projektu ve fázi přípravy řešení byla věnována optimalizaci výkonu systému a důkladnému testování. Závěrečná fáze testování složená z více než dvaceti zátěžových testů, na kterých se v některých okamžicích podílelo až 200 budoucích uživatelů současně, ukázala potřebu provedení náročných úprav pro zvýšení propustnosti systému při plné integraci WMS operací s prodejními. Implementované technologické a funkční úpravy systému byly implementačním partnerem standardizovány do rozšíření systému s názvem „Dynamic Logistics & Distribution“.

V extrémní zátěži obstál nový systém na jedničku

Díky těmto pečlivým přípravám nebyly od ostrého startu zaznamenány žádné významnější problémy. Optimalizovaný systém obsluhovaný 260 současně pracujícími uživateli se tak stal výkonným mozkem distribuční sítě společnosti, který bez problémů zpracovával až 40 000 položek pohybu zboží denně. Až 70 % obchodů se přitom uzavírá během několika málo hodin – v době ranní a odpolední špičky.

Informace o zboží s možností objednání jsou nepřetržitě dostupné také v internetovém B2B obchodu, přes který ELIT realizuje více než 50% obratu. Srdcem husté distribuční sítě je centrální sklad v Praze s více než 110 000 naskladněnými položkami v celkovém počtu přes 1,5 milionu kusů náhradních dílů, odkud zboží neustále proudí v přesných intervalech pečlivě navrženými závozovými trasami do všech regionů tak, aby každá z poboček mohla zákazníkům co nejrychleji dodat požadované zboží.
 

Zákazníci už nemusejí čekat

Viditelným zlepšením je například zrychlení práce s elektronickým katalogem, kde dříve musel zákazník čekat na přístup do systému. Bylo to díky tomu, že celá tabulka položek zboží byla v danou chvíli zamknutá, protože k ní přistupoval jiný uživatel. Teď na systém už nikdo nečeká – ani zaměstnanci, ani zákazníci v internetovém obchodě nebo na prodejnách. Dalším významným výsledkem je také snížení skladových zásob při zachování úrovně poskytovaného servisu díky optimalizaci pohybů zboží v distribuční síti. Nový systém přispěl k sjednocení procesů napříč zeměmi. Pozitivní výsledek projektu a především dosažení procesní a výkonnostní optimalizace umožnily těsnější integraci společností skupiny ELIT. V roce 2010 byla dokončena implementace systému ve společnosti ELIT Romania. 

Hlavním cílem náročného projektu bylo maximálně sjednotit procesy ve všech zapojených zemích se zachováním legislativních specifik. K hladkému průběhu tohoto projektu přispělo využití nástroje Process Inspector, který umožnil nejen snadné zmapování procesů ELIT Romania, ale také přehledné srovnání a sjednocení s procesy používanými v Česku i na Slovensku. Na dobrých základech lze stabilně budovat. Není proto překvapivé, že nárůst počtu uživatelů na 464 současně pracujících a počtu účtovaných pohybů zboží přes 75 tisíc denně nebyl poznamenán čekáním uživatelů ani jinou nestabilitou. Navíc integrace společností do jednoho homogenního systému snížila náklady na správu a další rozvoj systému, které se nyní odehrávají centrálně v Praze.

Microsoft Dynamics NAV podpořil firmu i při dalším růstu

Nejvýznamnějším přínosem zavedení nového systému je rychlost, spolehlivost a míra podpory obchodních cílů společnosti, které vytvářejí dobrou platformu pro naplnění ambice jednotného působení společnosti ve střední a východní Evropě. Systém umožňuje rychlou reakci na potřeby trhu a odstranil dřívější překážky dalšího rozvoje. Od zahájení ostrého provozu nového systému otevřela skupina v zemích, které systém využívají, již 17 nových poboček a dále roste.